Közlekedési baleset

Tapasztalataink szerint az egyik leggyakoribb károsodási forma, mikor Ügyfeleink úgy szenvednek kárt, hogy egy közúti baleset során gépjárművükbe beleütköznek, avagy gépjárművel elütik őket. Ebben az esetben fontos tudni, hogy a károkozó gépjármű vezetőjének, illetve a gépjármű kötelező felelősségbiztosítójának nem csupán a javítási költséget, illetve az ún. totálkárt kell megtérítenie, hanem a balesettel okozati összefüggésben keletkezett valamennyi igazolt egyéb kárát is.

A kötelező felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény szerint ugyanis minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles a gépjárművére (felelősség) biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani. Ennek gyakorlati haszna az, hogy a relatíve nagy számban előforduló közlekedési balesetek után biztosan legyen olyan személy (biztosító), aki a károsultaknak a kárát megtérítheti.

Milyen károkat kell megtérítenie a biztosítónak?

Gyakorlatilag minden olyan kárt, ami a közúti balesettel okozati összefüggésbe hozható. Ennek érvényesítése azonban korántsem egyszerű, hiszen sok esetben egy károsult nem tud sokra menni a biztosítók szakosodott kárrendezőivel, jogászaival. Illetőleg külön nehézséget okozhat számára, hogy a közlekedési balesetek után – jellemzően – meginduló büntetőeljárás során egyedül kell szembenéznie a balesetet okozó személlyel, illetőleg annak ügyvédjével.

Sok éves tapasztalatunk szerint a baleset után a károsultak nincsenek teljesen tisztában az őket megillető jogokról, melynek következtében káraik sem térülnek meg teljes egészében. Másrészről pedig a károsultaknak a baleset után „a legkisebb bajuk is nagyobb annál”, hogy biztosítókkal hadakozzanak a jogos kártérítésért, melynek következtében káruk egyáltalán nem, vagy csak részben térül meg.

A károk tehát sokfélék lehetnek, kezdve akár a bevásárló központok parkolójában történő koccanástól, a súlyos testi sérüléseken át, egészen a nagy kamionok okozta tömegszerencsétlenségekig.

Gázolásos baleset

A leggyakoribb baleset, amikor jármű vezetése közben (gépjármű, motorkerékpár, kerékpár) vagy gyalogosan szenvedünk balesetet. Ezek az esetek a leginkább egyértelmű esetek, legalább is biztosítási szempontból, mert a vétkes félnek a 2009. évi LXII. törvény szerint rendelkezni kell kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, amelynek terhére igényelhető a biztosító társaságtól a vagyoni és nem vagyoni károk megtérítése.

Utasbaleset

Szintén gyakori a balesetek között, amikor a jármű utasa sérül meg. Természetesen ebben az esetben is igénylehető kártérítés a vétkes fél biztosításának terhére, de érdekes módon ez abban az esetben is igaz, ha annak a járműnek a vezetője okozta a kárt, akinek a járművén ülünk. Az természetes mindenkinek, ha tömegközlekedési eszközön szenvedte el a sérülést, de abban az esetben is élhetünk ezzel a jogunkkal, ha személygépjárművel történt a baleset. Ilyenkor gyakran merül fel a gondolat, hogy barátomtól, vagy a családtagomtól nem fogok kártérítést követelni, mivel ezzel még nagyobb gondot okozhatok a számára. Ebben az esetben azonban fontos tudni, hogy a gépjármű kötelező felelősségbiztosítása fedezi a károkozó gépjárműben utazó károsultak kárát is. Ebből pedig egyenesen következik, hogy nem a baráttal és a családdal szemben kell kártérítést kérni, hanem a gépjármű felelősségbiztosítójától!

Hasonló a helyzet továbbá, ha buszon, vonaton, vagy más tömegközlekedési eszközön szenvednek kárt. Ebben az esetben is – amennyiben a gépjármű vezetőjének a felelőssége megállapítható – a tömegközlekedési eszköz (busz) felelősségbiztosítójának kell fedeznie a károkat, kivétel nélkül mindenkinek és teljes körűen.

Fontos kiemelni, hogy a tömegközlekedési eszközökön – jellemzően meglévő – utasbiztosítás nem képes fedezni minden kárt. Az utasbiztosítás ugyanis egy ún. összegbiztosítás, mely a biztosítási szerződésben meghatározott mértékig fizet. Példával szemléltetve, ha egy busz a vezető hibájából felborul és egy utas meghal ennek következtében, akkor részére – jellemzően – járó öt millió forint nem vagyoni kártérítésből, mindösszesen egy millió forintot képes fedezni egy utasbiztosítás. Ezen felül azonban a többi kárt (tehát további négy millió forintot) nyugodtan lehet követelni a busz kötelező felelősségbiztosítójától.