Halálos baleset

Tapasztalataink szerint – sajnálatosan – egyre gyakoribb, hogy a közúti és munkahelyi balesetek halálos kimenetellel végződnek. Az ilyen jellegű tragédiák természetüknél fogva mindig tragikusak, hiszen egy gyermeknek, egy házastársnak, vagy szülőnek az elvesztése pótolhatatlan, melyből eredően a fizetendő kártérítés sem fogja meg nem történté tenni a tragédiát. Azonban ezen körülmény nem jelentheti, hogy ne kerülhessen sor kártérítés fizetésére a károkozó, avagy a biztosító részéről. Amennyiben tehát egy közlekedési balesetben, avagy más balesetben (munkabaleset) elhunyt személy vétlensége, vagy csak részbeni felelőssége merül fel, akkor a hozzátartozók (bizonyos esetekben barátok is!) az elhunyt elvesztése miatt kártérítést érvényesíthetnek.

Mire jogosult a hozzátartozó halálos kimenetelű autóbaleset esetén?

Többféle igény érvényesíthető, azonban tisztában kell lenni azzal, hogy sok esetben az nehézségekbe ütközhet, jellemzően a biztosító kötekedése, avagy tévesen értelmezett bírói/ítélkezési gyakorlat miatt. A tragédia megtörténte után a hozzátartozók természetesen igényelhetik az indokolt és felmerült költségeik megtérítését (temetési költségek, utazási költségek, stb.), illetve jogosultakká válnak ún. nem vagyoni kártérítés követelésére is. Ennek mértéke azonban nagyban függ a rokoni viszony fokától és az elhunyt életkorától is.

A fentieken túl az elhunyt személy által eltartottak (Pl: gyermek, idősebb szülő, házastárs)) igényt tarthatnak olyan ún. tartás pótló járadék megtérítésére is, mely elsődlegesen azt hivatott elősegíteni, hogy a baleset előtti életszínvonalukon tudjanak tovább élni.

Amennyiben tehát egy közlekedési balesetben, avagy más balesetben (munkabaleset) elhunyt személy vétlensége, vagy csak részbeni felelőssége merül fel, akkor a hozzátartozók (bizonyos esetekben barátok is!) az elhunyt elvesztése miatt kártérítést érvényesíthetnek.

Milyen összegű kártérítés érvényesíthető halál esetén?

Elsődlegesen lényeges kiemelni, hogy kártérítés abban az esetben is jár, ha a balesetért felelős személlyel együtt az elhunyt személy is felelős a balesetért, ilyenkor ún. kármegosztásnak van helye. Speciális eset azonban a munkahelyi üzemi baleset, hiszen ebben az esetben a felelősség kérdése úgyszólván fel sem merülhet, a munkáltatónak – törvényi kivételek esetén – minden körülmények között helyt kell állnia.

A kártérítés összege nagyban függ a rokoni viszony fokától, az elhunythoz való kötődésről, az elhunyt és a hozzátartozók életkorától. Tapasztalataink szerint a hozzátartozóknak fizetendő nem vagyoni kártérítés mértéke 3-5 millió forint összegben „elfogadott” hozzátéve, hogy egy szakmailag megalapozott kárigénnyel a többszöröse is érvényesíthető. Ezen túlmenően további igényként érvényesíthetőek ún. járadékszerű követelések is, mellyel adott esetben a baleset előtti életszínvonalon lehetséges tovább élni.