Hamarosan újra itt a síszezon! De sose feledjük: a sérülés veszélye mindig jelen van, és balesetbiztosítás nélkül tetemes kezelési költségeket is kifizethetünk orvosi ellátás fejében. De mire is kell figyelni a balesetbiztosítás megkötése és a biztosító szolgáltatásának igénybevétele során.

Akinek már voltak rossz tapasztalatai külföldön, azok már turistaútra indulva is kötnek biztosítást, míg mások még síelni is biztosítási szerződés nélkül mennek. Pedig egy esetleges baleset, sérülés után az orvosi kezelések költsége horribilis összegekre rúghat, amit balesetbiztosítás hiányában akár a kárvallotton is behajthatnak. Ilyenkor jó, ha rendelkezünk érvényes balesetbiztosítással vagy sportbiztosítással, hiszen a biztosító – a szerződési feltételeiben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően – helyettünk viselheti a kezelési és egyéb, a balesettel összefüggő (például a hazaszállítással kapcsolatos) járulékos költségeket is.

 

Menjen! Biztosra…

A biztosítás megkötésekor nagyon fontos, hogy teljes körűen feltárjuk a biztosító képviselője vagy az utazási iroda munkatársa előtt a biztosítással kapcsolatban felmerült igényeinket, valamint azt, hogy milyen tevékenységet fogunk folytatni az utazás során. Egy egyszerű utasbiztosítás tökéletes lehet például külföldi városnézés esetén, de nem fogja sí- vagy más sportbaleset során keletkezett – például egy esetleges térdműtéttel kapcsolatban felmerülő – költségeinket megtéríteni.

Az utasbiztosítások ugyanis általános jellegű biztosítások, amelyek baleset-, poggyász-, szállítás-, illetve részleges jogvédelmi biztosítást tartalmazhatnak (az egyes biztosítók termékei a részleteket tekintve eltérőek). A balesetbiztosítások, illetve szezonális jellegüknél fogva a síbalesetekre köthető biztosítások ehhez képest speciális biztosítást jelentenek. Ez utóbbi biztosítási szerződések jelentősége abban van, hogy az általános jellegű utasbiztosításokénál akár sokkal nagyobb összeghatárig is képesek a szolgáltatásra, azaz a kifizetésre és kifejezetten olyan kockázatokra is kiterjedhetnek, amelyekre egy általános utasbiztosítás nem.

A nagyobb kockázatvállalás és a magasabb kifizetési határ természetesen megjelenik a biztosítási díjban is: ezek a biztosítások drágábbak is lehetnek.

Felelősség?

Érdemes az egyes biztosítási szerződéseknél azt is megvizsgálni, hogy van-e külön felelősségbiztosítási záradékuk, elképzelhető ugyanis, hogy a sípályán éppen mi okozunk kárt másnak. Ezeknél a baleseteknél egyes országokban a károsult megdöbbentően nagy összegű kártérítési igénnyel élhet, mégpedig közvetlenül velünk szemben, így ez a biztosítási alakzat ezeket az igényeket hivatott helyettünk átvállalni és a károsult felé teljesíteni. A fentiek ismeretében tehát mindig legyünk inkább körültekintőek, és érdeklődjünk arról, hogy az általunk végzett tevékenyéghez, sporthoz, mely biztosítási termék illik a legjobban, és az milyen részletes előírásokat támaszt.

A megfelelő biztosítási szerződés kiválasztása azonban csak az első lépés ahhoz, hogy ne maradjuk magunkra egy kiszolgáltatott helyzetben.

Vigyük is magunkkal!

Ha megkötöttük a biztosítást, akkor feltétlenül vigyük magunkkal a kötvé­nyünket, valamint a hozzá tartozó szabályzatot – az a bizonyos kisbetűs rész –, illetve a biztosító „nonstop” elérhetőségét (a zöldszámot, a faxszá­mot)! Ezeket az iratokat, elérhetőségeket lehetőség szerint mindig próbáljuk magunknál tartani. Ezeknek a biztosítóhoz való baleset bejelentése és a szolgáltatás igénybevétele során van különösen nagy jelentőségük, cselekedni ugyanis általában az ilyen esetekben mindig sürgős, így közvetlen elérhetőségen keresztül mód van a biztosítóval felvenni a kapcsolatot.

A biztosítók ugyanis a szabályzatunkban pontosan meghatározzák a szolgáltatás igénybevételének és a kifizetés teljesítésének forgatókönyvét. A szabályzatok részletesen tartalmazzák, azt az eljárást, ahogy az igényt a biztosító részére be kell jelenteni – itt van jelentősége a nonstop telefonos, faxon keresztüli elérhetőségnek, amelyek ma már magyar nyelven is igénybe vehetőek –, illetve felsorolják azokat a feltételeket is, amelyek fennállásakor a biztosító a külföldi kezelés költségeit megtéríti.

És a biztosító biztosít

A biztosítók által megadott zöldszámok általában éjjel-nappal hívhatók. Ha az ügyféltől balesettel vagy kórházi ellátással összefüggésben jelzés érkezik, akkor a biztosítók általában felveszik a kapcsolatot a kezelő kórházzal és az esettel kapcsolatban beszerzik a kezelő orvos szakvélemé­nyét (milyen sérülések vannak, milyen ellátás indokolt, hazaszállítható állapotban van-e a biztosított vagy sem, illetve más egyebek), szükség esetén bevonva a konzultációba saját orvos szakértőjüket is.

A biztosítók általában azt is meghatározzák, hogy mely kórházakban történő kezeléshez járulnak hozzá. Így fordulhat elő, hogy bár a biztosító egy sürgős ellátás során egy meghatározott állami kórházban engedélyezi a műtétet, átvállalva ennek költségeit, de már magánkórházi kezelést – annak magas költségei miatt – nem tart indokoltnak. Ez azt is jelenti, hogy ha a biztosított nem a biztosítási szerződés és a biztosító iránymutatásai alapján jár el, könnyen megeshet, hogy a biztosító megtagadja a szolgáltatását, vagy csak részben teljesíti, ami végül akár meddő pereskedéshez is vezethet.

Ha a bejelentés során a biztosító minden olyan adat birtokában van, amelyek alapján nyilatkozni tud a helytállásáról, és semmilyen akadálya nincs a szolgáltatás teljesítésének, akkor a biztosítási szerződés terhére a kezelésre megadja az engedélyt, és végső soron rendezi a kórháznál a számlát.

Betű szerint

Mindez természetesen csak egy szeletét érinti a balesetbiztosításokkal összefüggésben felmerült gyakori jogviták tárgyának, de szemlélteti, hogy a felek közötti szerződések igen részletesen meghatározzák a biztosító szolgáltatásának alapjait. A fentiek alapján különösen nagy jelentősége van annak, hogy a balesetet és a szolgáltatás iránti igényünket haladéktalanul bejelentsük a biztosító részére, mégpedig úgy, ahogy az a szabályzatban szerepel, és a kórházi kezelés vagy műtét igénybevételét ezen túlmenően is folyamatosan egyeztessük, azaz a lehetőségekhez mérten a biztosító ajánlásai alapján járjuk el.

Küldjön üzenetet!