Baleseti Kisokos Munkahelyi baleset esetére

 

Hétköznapi élet velejárója, hogy bárkivel és bárhol történhet baleset. A baleset történhet akár úgy, hogy gépjárművek ütköznek, de úgy is, hogy munkavállalóként szenvedünk balesetet.

A baleset természtes velejárója a stressz és a pánik, mely sok esetben rossz döntések meghozatalát szülik. A baleset okozta stressz azonban csökkenthető és a későbbi kárügyintézést is megkönnyíti, ha pontosan tudjuk, mi kell tennünk egy ilyen szituációban.

Munkahelyi baleset bekövetkezése után az alábbiakra kell figyelni:

 • Azonnal értesítsük a munkáltatói jogkör gyakorlóját!
 • Mindenképpen ragaszkodjon hozzá, hogy a munkáltató vegyen fel munkahelyi baleseti jegyzőkönyvet.
 • Mielőtt aláírná a baleseti jegyzőkönyvet, alaposan olvassa át és csak akkor írja alá, ha az abban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
 • Lehetőség szerint a munkahelyi baleset szemtanúitól kérjen írásos tanúvallomást a baleset után és a balesetre vonatkozóan.
 • Győződjenek meg róla, hogy történt-e személyi sérülés.
 • Semmi esetre se hősködjön! Ha a legkisebb jelét is érzi sérülésnek, azonnal hívja a Mentőszolgálatot! Amennyiben saját maga is megsérült a balesetben, csak annyiban kezdje meg a segítségnyújtást, amennyiben képes is azt lebonyolítani.
 • Ha bármilyen mértékű személyi sérülés történt, akkor a mentők értesítése kötelező! A sérülteknek mindenképpen segítséget kell nyújtania lehetőségeihez képest!
 • Értesítse a rendőrséget akkor, ha a munkahelyi balesetét gépjárművel okozták, illetőleg akkor is, ha a munkáltató nem akar semmiféle jegyzőkönyvet kiállítani.
 • Ha a rendőrséget értesíteteték, akkor mindenkinek a helyszínen kell maradnia, attól függetlenül, hogy azt kérte-e, vagy sem.
 • Ha a rendőrség a helyszínen vizsgálatot végez, annyiban pontosan olvassa el a rendőrségi jegyzőkönyvben foglaltakat, ha valamilyen megállapítással nem ért egyet, akkor azt jelezze a hatóság részére még a baleset helyszínén.
 • Ügyeljen arra, hogy csak a valóságnak megfelelő adatokat rögzítsen a rendőrség, illetve a munkáltató.
 • Ügyeljen arra, hogy csak olyan tanúkat hallgassanak meg a helyszínen, akik ténylegesen ott voltak és ténylegesen látták a balesetet.
 • Amennyiben munkahelyi baleseti jegyzőkönyv kitöltésre kerül, annyiban annak egy-egy példányát őrizzék meg, hiszen a későbbiekben az nagyban meggyorsíthatja a baleseti ügyintézést.
 • A baleset helyszínét – lehetőségeikhez képest – alaposan videózzák le és készítsenek minél több fényképfelvételt is.
 • Ne engedjen semmiféle munkáltatói, kollegális presszónak, azaz ne tegyen semmit a munkáltató érdekében, ne vállalja magára a felelősséget, ha Ön abban nem vétkes.
 • Ha megsérül a baleset során, a későbbi kárügyintézés érdekében az alábbiakra ügyeljen:
 • Orvosi ellátás esetén feltétlenül a valóságot közölje, ne próbáljon a munkáltató kedvében járni.
 • Minden orvosi vizsgálaton vegyen részt, minden orvosi papírt őrizzen meg.
 • Alaposan olvassa el a zárójelentéseket/kezelési lapokat, ügyelve arra, hogy minden sérülése rögzítésre kerüljön.
 • Bármit vásárol lábadozása alatt, arról kérjen számlát/bizonylatot. Ugyancsak kérjenek számlát/bizonylatot a rokonok/barátok kiadásairól is. Számlákat/bizonylatokat őrizze meg.
 • Vegyen igénybe minden orvosilag javasolt kezelést, eszközt, illetőleg erről is kérjen igazolást, vagy számlát.

Kérjen ingyenes tanácsadást!