Velem úgysem történik baleset – hiszik sokan, azonban elgondolkoztató a statisztika, miszerint tavaly kevesebb, mint ötnaponta halt meg valaki munkahelyi balesetben… És mivel az ördög nem alszik, érdemes végiggondolni, hogy egy esetleges munka közbeni baleset esetén mi a teendő. Emberi sorsok múlhatnak azon, hogy adott esetben megtesszük-e a szükséges lépéseket, ezért a következőkben ezzel kapcsolatban adunk hasznos tanácsokat.

1. Elsősegély nyújtás

Munkahelyi baleset esetén a legelső és legfontosabb feladat az elsősegélynyújtás, az orvos, vagy mentő hívása. Ehhez nélkülözhetetlenek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételei, tehát ha eddig nem volt, most szerezzen be egy elsősegélydobozt.

2. Biztosítsa a helyszínt!

Gondoskodjon arról, hogy a baleset helyszíne változatlan maradjon, ez ahhoz szükséges, hogy meg lehessen állapítani a baleset okait. Súlyos balesetnél ez különösen fontos!

3. Döntse el, hogy baleset-e, ami történt!

Döntse el, hogy ami történt, az baleset-e egyáltalán. A baleset fogalma munkavédelmi szempontból olyan, az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

Egyszeri hatás: ha ismétlődő hatások összegződnek (mint pl. a zajterhelésnél), az általában nem baleset, hanem foglalkozási megbetegedés.

Külső hatás: ha a balesetet nem külső hatás, hanem a sérült betegsége okozza, az nem baleset, még ha ez külső sérülést is okoz (pl. rosszullét miatt elesik).

Sérült akaratától függetlenül: az öncsonkítás, öngyilkosság nem ilyen, de ha valaki megveri a munkahelyen, az már (munka)baleset.

Sérülés, mérgezés, egészségkárosodás, halál okozása: ha nem történik meg, akkor nem balesetről, hanem veszélyeztetésről beszélünk, amit bizonyos esetekben szintén ki kell vizsgálni azért, hogy megelőzzük a következő balesetet.

4. Munka- vagy üzemi balesettel állunk szemben? 

Ami biztos, hogy ha a baleset munkahelyen vagy munkavégzés közben történt, akkor biztosan munkabaleset! A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. Amennyiben a balesetet a sérült ittassága, szabálytalan munkavégzése, fusizása, munkahelyi verekedés okozta, akkor is munkabalesetnek minősül a történés.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Ha felmerül a gyanú, hogy a sérült alkoholt fogyasztott, célszerű az ittasság vizsgálat elvégzése. Ez elsősorban a munkáltató érdeke, hiszen ha ő mindent megtett az ittas munkavégzés megakadályozására, akkor a baleset ugyan munkahelyi, de nem minősül üzeminek.

5. Döntse el, hogy a munkahelyi baleset súlyos-e vagy sem!

Ennek azért van jelentősége, mert a súlyos munkabalesetet telefonon, faxon vagy személyesen azonnal be kell jelentenie a rendelkezésére álló adatok közlésével az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség baleset helyszíne szerint illetékes területi felügyelőségének, akik azonnal kijönnek kivizsgálni. Ezenkívül a súlyos balesetet Önnek munkavédelmi szakemberrel kell kivizsgáltatnia, és ő is jobb, ha minél előbb értesül.

+ 1: Kártérítés:

Talán tudják, hogy munkahelyi baleset esetén jogosan kérhetnek vagyoni és nem vagyoni kártérítést, azonban sokan félnek konkrét lépést is tenni, mert úgy vélik, hogy a másik fél jogászai ellen úgy sincs esélyük. Egyesületünk ingyenes kártérítési tanácsadással áll a hozzánk fordulók rendelkezésére, hogy a rászorulók ne legyenek egyedül a bajban.

Forrás: piacesprofit.hu

Küldjön üzenetet!