Egyesületről

Középpontban az ember! – legyen Ön is tisztában a jogaival és a lehetőségeivel!

Bartha Zoltán vezérigazgató

Bartha Zoltán

Baleset szó, amelynek hallatán mindnyájunkat elfog a rossz érzés, de nincs mit tenni, életünk velejárója. Közlekedünk, dolgozunk, sportolunk, szórakozunk, így minden nap kitesszük magunkat olyan helyzeteknek, amely magában hordozza a baleset lehetőségét, és bármennyire is óvatosak vagyunk, csak abban reménykedhetünk, hogy minket és szeretteinket elkerül, velünk nem történik meg.

Évente több mint 32000 családot érint személyi sérüléssel járó baleset: nap, mint nap találkozunk balesetekről szóló beszámolókkal a híradásokban a televízió képernyőjén, az újságok hasábjain, amely nem is csoda, hisz éves szinten közel 15000 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset és nagyjából 17000 munkabaleset történik Magyarországon. Több mint harminckétezer embernek és családjának kell megbirkóznia a fizikai és lelki teherrel, amellyel egy személyi sérüléses baleset jár, nem beszélve az anyagi problémákról, ami sajnos minden esetben elkerülhetetlen következménye egy balesetnek.

Sajnos a mai magyar valóság, hogy a családok túlnyomó része hónapról-hónapra él.

Így egy kereső kiesése a munkából, vagy akár csak a balesetet szenvedett gyógykezelésének költsége alapjaiban rendíti meg a családi kasszát, a család anyagi helyzetét. Elég csak abba belegondolni, hogy egy kórházi kezelés esetében a társadalombiztosítási ellátás mindössze a hivatalos munkabér 50%-a és akkor nem is beszélünk arról a helyzetről, hogy milyen terhet jelent ez egy vállalkozó esetében, ahol a legtöbb esetben a teljes jövedelem esik ki munkaképtelenség esetén. A legszörnyűbb, ha gyermeket érint a baleset, amely nem csak a lelki teher miatt jelent hatalmas kihívást, hanem a gyermek ápolása is egy teljes ember jelenlétét követeli. Így sok esetben nemhogy a gyógykezelések fedezésére nem jut elegendő pénz, de még a rezsi kifizetése is veszélybe kerül és jelentősen megváltoznak a család életkörülményei is.

Az előbbiek ismeretében értékelődik fel igazán az a tény, amelyről sajnos nagyon kevesek tudnak, így nagyon kevesen is élnek vele, hogy a balesetet elszenvedett vétlen fél személyi sérülései jogán kártérítésre jogosult, melyet a balesetet okozó biztosítója köteles állni.

A legtöbb esetben a biztosítók mélyen hallgatva erről, az anyagi javakban okozott kárt többé-kevésbé megtérítik és ezzel a legtöbb károsult elégedetten távozik, nem gondolva arra, hogy milyen komoly költségeik lesznek még egy viszonylag rövid gyógyulási idővel járó személyi sérülés következtében is, hát még egy komolyabb, ne adja Isten maradandó következménnyel, fogyatékossággal járó sérülés esetén vagy halálos kimenetelű baleset következtében.

Míg a fejlettebb biztosítási kultúrával rendelkező országokban már magától értetődő, hogy egy baleset következményeként nem csak az anyagi javakban keletkezett károkat téríti a biztosító, addig Magyarországon annak ellenére, hogy a jogi háttér biztosított, még nem alakult ki ennek a kultúrája.

A Társ a Bajban – Személyi Sérültekért Egyesület megalakításával elsődleges küldetésünknek tekintjük, hogy mindenkivel megismertessük ezt a jog által biztosított lehetőséget!

Célul tűztük ki, hogy gyors és teljes körű információszolgáltatással a lehető legtöbb embert tájékoztassunk arról, hogy akár saját hibájukból, akár vétlen károsultként mások hibájából bekövetkező személyi sérüléses baleset esetén milyen lehetőségek állnak rendelkezésre.

Kiemelten fontosnak tartjuk arról is tájékoztatást adni, hogy a károsultak és hozzátartozóik milyen segítséget vehetnek igénybe annak érdekében, hogy a baleset után a sérült, és rajta keresztül családjának életminősége – a baleset súlyosságának függvényében – a lehető legkevesebbet változzon.

Minél szélesebb körben szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a komoly anyagi terhekkel járó sérülések esetében nem kell annak minden költségét saját erőből fizetni, mert a biztosítónak kötelezettsége megtéríteni a károkat, csak élni kell tudni ezzel a joggal.

Egyesületünk további kiemelten fontos célja, hogy támogassuk, illetve szakértőink közreműködésével közösen újraépítsük a balesetben megsérült személy életpályáját, szükség esetén kedvezményes áron vásárolhasson rehabilitációs eszközöket, elősegítsük a baleseti kártérítés kultúrájának elterjedését.

Törekszünk a fenntartható, környezetkímélő életmód, a zöldtudatos viselkedés lakosság körében történő megerősítésére, az egészséges életmódhoz, előrelátó öngondoskodáshoz, és kockázatmegosztáshoz kapcsolódód tudás, információk, módszerek népszerűsítésére.

A Társ a bajban – Személyi Sérültekért Egyesület ezen célok megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, egyesületekkel és szövetségekkel, amelyek segítik a Társ a bajban – Személyi Sérültekért Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Mi valóban elköteleztük magunkat amellett, hogy igazi Társak legyünk a bajban!

Bartha Zoltán,

Társ a bajban – Személyi Sérültekért Egyesület elnöke