1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Társ a Bajban Személyi Sérültekért Egyesület (székhelye: 1137 Budapest, Katona József u.27. IV. em. 4.; Nyilvántartási szám: 15574, adószám: 18618358-1-41; a továbbiakban: Egyesület) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Egyesület a www.tarsabajban.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a honlapra látogatók, valamint az offline, azaz papír alapú nyomtatványok, belépési nyilatkozatok alapján csatlakozók (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Egyesület által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy, nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak adatkezelése során (adatvédelem).

 

2. AZ EGYESÜLET, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Társ a Bajban Személyi Sérültekért Egyesület

Székhely: 1137 Budapest, Katona József u.27. IV. em. 4.
Levelezési cím: 1137 Budapest, Katona József u.27. IV. em. 4.
Telefonszám: +36 20 440 3030
Email cím: info@tarsabajban.hu
Kapcsolattartó: Bartha Zoltán
Telefonszám: +36 20 934 4595
Email cím: bartha.zoltan@tarsabajban.hu

 

3. A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1.   Személyes adatok

Az Egyesület által gyűjtött és kezelt személyes adatok.

 • Rendes, tiszteletbeli, pártoló és támogató tagsági csomagok esetén, a leendő tag kapcsán:
 • Név, telefonszám és e-mail cím
 • születési hely és dátum
 • anyja neve
 • állandó lakcím
 • személyi igazolványszám
 • biztosított ingatlan címe (pártolótag plusz és extra csomag esetén)
 • biztosított gépjármű rendszáma, gyártási éve és alvázszáma (pártolótag extra esetén)
 • Kártérítési adatlap esetén
 • Károsult neve és lakcíme
 • Károsult telefonszáma és mail címe
 • Baleset leírása
 • Baleset ideje és helye
 • Balesetben elszenvedett sérülések, egyéb károk
 • Adatlapot kitöltő neve, mail címe és telefonszáma

Az Egyesület a www.tarsabajban.hu weboldalon keresztül online adatlap kitöltését és Egyesület részére történő megküldését követően káreseményekkel és kártérítési igényekkel kapcsolatos szakmai konzultációt, visszajelzést biztosít. Válaszunkat kérjük tekintse iránymutatásnak, mivel a teljes kárügy ismerete nélkül a tanácsadás ezen formája nem alkalmas a kártérítési jogalap, összegszerűség megállapítására. Munkánk során a legnagyobb körültekintéssel járunk el, azonban az esetlegesen díjmentes szakmai véleményünkkel kapcsolatban semmilyen felelősséget, garanciát nem vállalunk. A tanácsadási tevékenység során tudomásunkra jutott adatokat kizárólag tanácsadási, képviseleti célra használjuk fel. Fenntartjuk a jogot arra, hogy konzultációs igényét indoklás nélkül visszautasíthassuk. Az Egyesület jogilag nem kerül kapcsolatban a károsulttal. Az Egyesület számára kiemelt fontosságú a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatok védelme. Az Egyesület a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. A honlap használatával és szolgáltatásaink igénybevételével Ön egyaránt hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat, továbbá a későbbiek során elektronikusan megküldött dokumentumokat az Egyesülettel együttműködő ügyvédek, szakértők és szolgáltatást nyújtók részére átadhassuk, akik ezt az információt biztosítási titokként kezelik. Ön ezzel egyidejűleg vállalja azt is, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokkal és dokumentumokkal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, továbbá harmadik fél jogát és jogos érdekét nem sérti mindaz az adat és dokumentum, amelyet a rendelkezésünkre bocsát. Az ennek megsértéséből eredő károkért az Egyesület minden felelősséget kizár. Kérjük, erre legyen figyelemmel a részünkre átadott információk, dokumentumok esetén.

3.2 Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyeket az Egyesület rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a Weblapra való belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ezen adatokhoz kizárólag az Egyesület fér hozzá.

3.3 Sütik (cookies)

A Weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön által használt böngésző beállítások engedik, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, stb.), illetve azon célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére, a felhasználói élmény növelésére.

A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti meg­nevezéssel van lehetőség.

További információ: www.google.com/ intl/hu/policies/privacy/ partners/

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről a Weblap az Érintett első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Egyesület az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Az Egyesület nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Egyesület azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a Weblap esetleg nem az elvárt módon működik.

A www.tarsabajban.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében – amennyiben a böngészője beállításaival ehhez a látogató kifejezetten hozzájárul – az alábbi szolgáltatók kezelnek cookie-t: Google Analytics, Google AdWords.

A Google Analytics, és a Google AdWords adatkezeléséről a google.com/adwords címen kérhető bővebb tájékoztatás. A „Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google. com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a weboldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adatai, és az egyéb megadott információk, dokumentumok felhasználásra és a jelen Szabályzatban meghatározott esetben az Egyesülettel együttműködésben lévő ügyvédek, szakértők, illetve szolgáltatást nyújtók részére továbbításra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett az adatkezelés tekintetében a weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 8 (nyolc) munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

4.2. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.3. Az Egyesület a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok – az Egyesülettel együttműködésben lévő ügyvédek, szakértők, illetve a Szabályzat 7.2. pontjában rögzített szolgáltatást nyújtók kivételével, a jelen Szabályzatban rögzített eseteket kivéve – harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Az Egyesület a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozottan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy az Egyesület rendszerét támadja, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

5. ADATKEZELÉSI ELVEK

Az Egyesület a személyes adatok kezelését jogszerűen, és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).

Az Egyesület az adatkezelési tevékenysége során továbbá betarja a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és a bizalmas jelleg, valamint az elszámoltathatóság elvét.

Az Egyesület a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

6.1. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

6.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

6.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

7.1. Az adatokat elsődlegesen az Egyesület, illetve az Egyesület munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére kizárólag rendes, tiszteletbeli, pártoló, illetve támogató tagság a pártoló tagság létesítése kapcsán a 7.2 pontban rögzített szolgáltatást nyújtó cégeknek, míg a károsulti adatlap kapcsán az Egyesülettel együttműködésben álló ügyvédeknek, szakértőknek adják át.

7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév Cím Tevékenység
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 1139 Budapest, Váci út 99. Balesetbiztosítási szolgáltatás nyújtása
Europ Assistance Magyarország Kft. 1132 Budapest, Váci út 36-38. Assistance szolgáltatások nyújtása

7.3. Az Egyesület az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 

8. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

8.2 Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Az Egyesület a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Egyesületet.

 

9. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Egyesület fenntartja magának a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az Érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.tarsabajban.hu weboldalon történik.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Weblapot személyes adat megadása nélkül látogathatja, megismerkedhet az Egyesület szolgáltatásaival.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1 Az Egyesület, mint adatkezelő a jelen tájékoztatóban tájékoztatja a honlapjára látogatókat (Érintetteket) a honlap látogatóira vonatkozó adatkezelésről és a sütikezelésről (cookie-kezelés).

10.2 Az Egyesület magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatban minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek.


Adattovábbítási nyilatkozatot SimplePay fizetés esetén

Tudomásul veszem, hogy a(z) Társ a Bajban Személyi Sérültekért Egyesület (Székhely: 1137 Budapest, Katona József u.27. IV. em. 4.) adatkezelő által a(z) tarsabajban.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, bankkártya adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 

Kelt: Budapest, 2021. március hó 01. napján
Társ a Bajban
Személyi Sérültekért Egyesület